ΝΕΑ

To Dental Tips, Tricks & Turorials στις 21-22 Ιανουαρίου 2017 διοργανώνει στην Αθήνα διήμερο συνέδριο, με προσκεκλημένους ομιλητές τους Dr. Angelo Putignano και Dr. Stefen Koubi, του Style Italiano.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ημέρα 1η • 21 Ιανουαρίου 2017

Dr. Angelo Putignano
Οδοντιατρική Style Italiano

08:30-9:00 Εγγραφές

09:00-10:30

 • Η φιλοσοφία του Style Italiano σε άμεσες κι έμμεσες αποκαταστάσεις προσθίων δοντιών. Από τα βασικά στην επφανειακή μικρομορφολογία.
 • Το χρώμα κι η εμφάνιση στην οδοντιατρική.
 • Τα πλεονεκτήματα της συνταγής Style Italiano.
 • To ελεγχόμενo πάχος σώματος.
 • Από τριχρωματικές έως μονοχρωματικές αποκαταστάσεις.
 • Τελείωση, λείανση και στίλβωση.
 • Πότε να κάνουμε τι σε αποκαταστάσεις προσθίων.
 • Προστομιακές όψεις με κανονική, ελάχιστη και μηδενική παρασκευή

10:30-11:00 Διάλειμμα καφέ

11:00-12:30

 • Το εξατομικευμένο χρωματολόγιο του Style Italiano – Ζωντανή επίδειξη.
 • Κλινική προσομοίωση χωρίς διαγνωστικό κέρωμα.
 • Αποκατάσταση IVης ομάδας: ελεγχόμενο πάχος στρωμάτων και εφαρμογή κατάλληλων χρωστικών στο κοπτικό χείλος.
 • Πρωτογενής, δευτερογενής μορφολογία κι επιφανειακή μικρομορφολογία.
 • Κλινικά πρωτόκολλα τελείωσης, λείανσης και στίλβωσης.

12:30-13:30 Ελαφρύ γεύμα

13:30-15:00

 • Η φιλοσοφία του Style Italiano σε αποκαταστάσεις οπισθίων δοντιών.
 • Η τεχνική της "σφραγίδας" (stamp technique).
 • H ορθολογική χρήση των νέων υλικών μαζικής πλήρωσης (bulk fill).
 • Η απλοποιημένη τεχνική των απαραίτητων γραμμών (simplified essential lines technique).
 • Η τεχνική της ταυτόχρονης μορφοποίησης (simultaneous modeling technique).
 • Πότε να κάνουμε τι σε αποκαταστάσεις οπισθίων.
 • Πώς να αποφύγουμε στεφάνες ολικής κάλυψης.

15:00-15:30 Διάλειμμα καφέ

15:30-17:00

 • Πώς να επιτυγχάνεται ορθός συγκλεισιακός σχεδιασμός με χρήση διαφορετικών τεχνικών – Ζωντανή επίδειξη.
 • Αξιολόγηση της τεχνικής της μήτρας.
 • Tεχνική "σφραγίδας" (stamp technique).
 • Tεχνική των απαραίτητων γραμμών (simplified essential lines technique).
 • Tεχνική της ταυτόχρονης μορφοποίησης (simultaneous modeling technique).

Ημέρα 2η • 22 Ιανουαρίου 2017

Dr. Stefen Koubi
Creating a new smile everyday with style: be esthetic, simple and guided.

09:00-10:30

 • Σχεδιάζοντας ένα χαμόγελο με γνώμονα την αισθητική: Από καθόλου μέχρι ελάχιστη παρασκευή, από αναλογική μέχρι και ψηφιακή προσέγγιση.
 • Συνταγές σχεδίασης ενός χαμόγελου.
 • Συνταγές για ιδιαίτερες κλινικές προκλήσεις: δυσχρωμία, έκτοπη θέση, μονήρης αποκατάσταση.
 • Μία ακριβής κι επαναλήψιμη μέθοδος για διαχείριση καθοδηγούμενων πρωτοκόλλων συγκόλλησης προστομιακών όψεων, "επιτραπέζιων" (table top) αποκαταστάσεων και στεφανών.
 • Επιλογή υλικού για κάθε κλινική ένδειξη (επιλογή κυλίνδρου ingot, απαιτούμενου πάχους).
 • Τελευταίες εξελίξεις και βελτιώσεις στο e-max (Press Multi, CAD MT) με εργαστηριακές εικόνες.
 • Πώς να μεταπηδήσετε με την ψηφιακή τεχνολογία από την αισθητική στη λειτουργική αποκατάσταση.

10:30-11:00 Διάλειμμα καφέ

11:00-12:30

 • Πώς να χρησιμοποιήσετε την ενδοστοματική προσομοίωση (mock up) για ένα ακριβές και επαναλήψιμο πρωτόκολλο παρασκευής δοντιών – Ζωντανή επίδειξη.
 • Πώς να φτιάξετε την ενδοστοματική προσομοίωση (mock up).
 • Πώς να ελέγχετε το βάθος παρασκευής.
 • Επιλογή διαμαντιών.
 • Επιλογή υλικού για κλινική προσομοίωση (mock up).
 • Ιδιαιτερότητες των παρασκευών (πολύ παρειακά, πολύ γλωσσικά).
 • "Φινίρισμα" παρασκευών.
 • Συμβουλές και "κόλπα" κατά την αποτύπωση.
 • Πώς να φτιάξετε εξατομικευμένους οδηγούς σιλικόνης για τον έλεγχο των παρασκευών.
 • Συγκόλληση κεραμικής προστομιακής όψης με μία επαναλήψιμη τεχνική – Ζωντανή επίδειξη.
 • Πώς να τοποθετήσετε τον ελαστικό απομονωτήρα σε μονήρη δόντια σε 20 δευτερόλεπτα.
 • Συμβουλές και "κόλπα" κατά την απομόνωση.
 • Παρασκευή των δοντιών: συγκολλητική τεχνική.
 • Παρασκευή για προστομιακές όψεις.
 • "Φινίρισμα" παρασκευών.

12:30-13:30 Ελαφρύ Γεύμα

13:30-15:00

 • Σχεδιάζοντας ένα χαμόγελο με γνώμονα τη λειτουργία: η έννοια της πλήρους προσομοίωσης.
 • Μία ακριβής κι επαναλήψιμη μέθοδος για διαχείριση απλών και περίπλοκων περιστατικών, ακολουθώντας ένα καθοδηγούμενο πρωτόκολλο.
 • Συνταγές για συγκόλληση προστομιακών όψεων, πρωτοκόλλων συγκόλλησης προστομιακών όψεων, "επιτραπέζιων" (table top) αποκαταστάσεων και αποκαταστάσεων "σάντουιτς" (sandwich).
 • Επιλογή υλικού (επιλογή κυλίνδρου ingot, απαιτούμενου πάχους). Πώς να μεταπηδήσετε με την ψηφιακή τεχνολογία από την αισθητική στη λειτουργική αποκατάσταση.

15:00-15:30 Διάλειμμα καφέ

15:30-17:00

 • Η τεχνική της πλήρους προσομοίωσης στη φθαρμένη οδοντοστοιχία – Ζωντανή επίδειξη.
 • Πώς να τοποθετήσετε με ακρίβεια μια πλήρη ενδοστοματική προσομοίωση σε ένα φραγμό.
 • Παρασκευές καθοδηγούμενες από λειτουργική προσομοίωση στην οπίσθια περιοχή.
 • Παρασκευές καθοδηγούμενες από αισθητική προσομοίωση στην πρόσθια.
 • Λειτουργικές όψεις: παρασκευή "επιτραπέζιες" (table top) αποκαταστάσεις.

Φιλοσοφία

Ένα φωτεινό, φυσικό, χαρούμενο χαμόγελο, τόσο σ’ ένα παιδί όσο και σ’ έναν ενήλικα, είναι ο στόχος και η κινητήρια δύναμη σε όλη τη διάρκεια της εργασίας μαζί του. Είναι η καλύτερη ανταμοιβή σε μία σύνθετη προσπάθεια και των δυο μας, πολλές φορές χρονοβόρα, ώστε να φτάσουμε σ’ αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με σεβασμό στις μοναδικές ανάγκες κάθε ανθρώπου που εμπιστεύεται τη στοματική του υγεία στους συνεργάτες μου κι εμένα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε άνεση και φροντίδα σε όλο το διάστημα της θεραπείας του.